Gdzie występują gemmae gustatoriae?

  • na podniebieniu
  • w przełyku
  • w tylnej części gardła