W jakim płacie mózgu leży róg dolny komory bocznej?

  • w płacie skroniowym
  • w płacie ciemieniowym
  • w płacie potylicznym

Komora boczna

Ośrodkowy układ nerwowy .. komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od których odchodzi jedna para nerwów rdzeniowych. Istota biała rdzenia kręgowego układa się w przebiegające podłużnie słupy: pr ... Kresomózgowie .. komory boczne składające się z części środkowej położonej w płacie ciemieniowym oraz rogów: przedniego znajdującego się w płacie czołowym, tylnego w płacie potylicznym oraz rogu dolnego w płacie skroniowym. Obie komory łączą się otworem międzykomorow ...

Międzymózgowie .. komorę trzecią. Podwzgórze położone jest w części dolnej międzymózgowia. Podwzgórze uwypukla się do przodu w postaci guza popielatego a do dołu, jako lejek łączący się z przysadką. Przysadka jest gruczołem dokrewnym odpowiedzialnym za wytwarzanie i w ... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. komory czwartej, zawiera jądra nerwów czaszkowych ( językowo - gardłowego, błędnego, podjęzykowego ). W rdzeniu przedłużonym mieści się szereg ośrodków odpowiedzialnych za najważniejsze dla życia funkcje tj. oddychanie i praca serca. Komora czwarta s ...

Opony mózgowo-rdzeniowe .. komorowym mózgu oraz kanale centralnym rdzenia kręgowego znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Płyn mózgowo - rdzeniowy jest przejrzystego koloru wodnistą cieczą ochraniającą dodatkowo ośrodkowy układ nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące ... Oko .. komora przednia i komora tylna gałki ocznej, soczewka oraz ciało szkliste. Do narządów dodatkowych oka należą: mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak sama nazwa wskazuje, jest mocną i twardą błoną włóknistą, zwykle matowa i ...