Jądra rdzenia kręgowego

anatomia24.pl & jądra rdzenia kręgowego

Ośrodkowy układ nerwowy .. jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacza istota biła. Istota biała zbudowana jest przez wypustki komórek nerwowych tworzące drogi i szlaki. Mózgowie otoczone czaszką składa się z półkul mózgowych, czyli kresomózgowia oraz pnia mózgu. ... Autonomiczny układ nerwowy .. jądra pnia mózgu i słupy boczne rdzenia kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajdują się na przebiegu włókien odprowadzających, dlatego wyróżnia się włókna przedzwojowe i zazwojowe. W części współczulnej włókna przedzwojowe są krótkie, zwój leży w bliskiej odległości od rdzenia kręgowego, włókna zaz...