Z jakich tętnic powstaje łuk podeszwowy?

  • z tętnicy podeszwowej bocznej i tętnicy głębokiej grzbietowej stopy
  • z tętnicy podeszwowej bocznej i tętnicy powierzchownej grzbietowej stopy
  • z tętnicy podeszwowej przyśrodkowej i tętnicy głębokiej grzbietowej stopy