Gdzie układają się węzły chłonne podżuchwowe?

  • na torebce gruczołu podżuchwowego
  • na gałęzi żuchwy
  • wzdłuż żyły zażuchwowej

Węzły chłonne podżuchwowe

Węzły chłonne Węzły chłonne ( węzły limfatyczne ) ( łac. noduli lymphatici ) są połączone z naczyniami limfatycznymi i stanowią pojedyncze narządy pełniące funkcję tak jakby oczyszczalni przefiltrowującej przepływającą przez nie chłonkę. Są również miejscem produk ...