Gdzie powstają jaja?

  • w jajowodzie
  • w jajniku
  • w macicy

Komórka jajowa

Układ płciowy żeński .. komórka jajowa przekazuje zarodkowi swoje mitochondria ( orangella komórkowe ), w których mieści się również niewielka ilość materiału genetycznego ( DNA ). Poza tym macica kobiety stanowi miejsce rozwoju zarodka i stwarza mu sprzyjające warunki dojr ... Jajnik .. komórek jajowych. Oba jajniki leżą asymetrycznie, lewy jajnik kieruje się nieco bardziej do przodu w stosunku do prawego. Z zewnątrz swoim kształtem jajnik zbliżony jest do migdała, posiada powierzchnię przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny. Jeg ...

Jajowód .. komórki jajowej pomiędzy jajnikiem a jamą macicy. Odchodzi od końca jajnikowego wyposażonego w strzępki, a dochodzi do górnego kąta macicy. Swoją budową zewnętrzną jajnik upodabnia się do trąbki rozszerzającej się w kierunku macicy. Całkowita długość ... Macica .. komórki jajowej i jej rozwoju. Dzięki grubej warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Macica znajduje się pośrodkowo w obrębie jamy miednicy, między pęcherzem moczowym a odbytem or ...

Cykl menstruacyjny .. komórka jajowa obumiera, a błona śluzowa złuszcza się i jest wydalana przez pochwę w postaci krwawienia miesięcznego. Fazy cyklu menstruacyjnego Cykl menstruacyjny podzielono na pięć faz. Pierwsza z nich, faza wzrastania rozpoczyna się w 5 dniu krwaw ... Okres ciąży .. komórka jajowa przedostaje się do macicy by tam ulec zagnieżdżeniu w błonie śluzowej ( faza wydzielnicza ) górnej lub środkowej części trzonu. Jednak dochodzi do tego dopiero w 6 dniu od zapłodnienia. Uprzednio przechodzi ona stadia podziału blastuli ...