Rozwój żeńskich narządów płciowych

anatomia24.pl & rozwój żeńskich narządów płciowych

Układ płciowy żeński .. rozwoju zarodka i stwarza mu sprzyjające warunki dojrzewania aż do rozwiązania ciąży ( porodu ). Wynika stąd jednoznacznie, jak niezastąpiona jest obecność kobiety w procesie rozmnażania. Powszechnie uważa się, że płeć żeńska ( 46, XX ) determinowana jest przez brak obecności chromosomu Y. Narządy p...