Co stanowi pęczek przedsionkowo komorowy serca?

  • pień i odnogi węzła przedsionkowo-komorowego
  • odnogi węzła przedsionkowo-komorowego i rozgałęzienia końcowe
  • pień węzła przedsionkowo-komorowego i rozgałęzienia końcowe

Pęczek przedsionkowo komorowy

Układ przewodzący serca .. pęczek przedsionkowo - komorowy ), odnogi pęczka i włókna Purkiniego, czyli końcowa sieć komórek przewodzących. Rozrusznikiem całego układu jest węzeł zatokowy. Znajduje się on w miejscu połączenia zatoki żył głównych z przedsionkiem prawym. Wytwarza ...