Jakie korzenie rdzenia kręgowego zawierają włókna czuciowe?

  • brzuszne
  • grzbietowe
  • brzuszne i grzbietowe

Korzenie rdzenia

Rdzeń kręgowy .. korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. Najniżej położone nerwy tworzą ogon koński. Na powierzchni zewnętrznej rdzenia w jego części przedniej znajduje się szczelina pośrodkowa przednia. Jej odpowi ... Obwodowy układ nerwowy .. korzeni przednich. Włókna czuciowe wnikają do rdzenia kręgowego przez rogi tylne, jako korzenie tylne. Oba rodzaje włókien łączą się w nerw rdzeniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: A ...