Jakim stawem jest staw obrotowy?

  • jednoosiowym
  • dwuosiowym
  • staw nie posiada osi

Staw obrotowy

Układ kostno-stawowy .. stawowy jest fundamentem ( szkieletem ) całego ciała. Jego podstawowym elementem jest kość ( łac. os ), część tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpow ... Kręgosłup .. stawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na sie ...

Połączenia kręgów .. Staw szczytowo - potyliczny tworzą kłykcie potyliczne i dołki stawowe pierwszego kręgu szyjnego. Odpowiada on głównie za ruchy zgięcia głowy do przodu i tyłu oraz nieznacznie na boki. Staw szczytowo - obrotowy utworzony przez powierzchnie stawowe pie ... Kość ramienna .. stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduje się przewężenie - szyjka chirurgiczna. Na poszerzonym nieznacznie końcu dalszym k ...

Kości przedramienia .. staw obrotowy wzmocniony więzadłem pierścieniowatym. Staw promieniowo - łokciowy dalszy jest analogiczny do poprzedniego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. ... Kości ręki .. stawą ) łączą się stawowo z nadgarstkiem i sąsiednią kością śródręcza. Koniec dalszy ( głowa ) łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostnych pomiędzy kośćmi śródręcza znajdują się mięśnie międzykostne. Kości palców składają ...

Obręcz miednicza .. stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz przesłonięty w większości błoną zasłonową. Przez pozostawiony otwór przechodzą naczynia i nerwy zasłonowe. Kość biodrowa Kość biodrowa ( łac. ... Kości uda .. stawą zwróconą ku górze, a wierzchołkiem do dołu. Znajduje się do przodu od końca dalszego kości udowej na powierzchni rzepkowej. Powierzchnia tylna rzepki pokryta jest chrząstką szklistą. Rzepka umocowana jest w ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. S ...

Kości stopy .. stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pię ...