Co jest charakterystyczne dla kości sitowej?

  • Kość sitowa nie tworzy dolnego zamknięcia przedniego odcinka części mózgowej czaszki.
  • Kość sitowa bierze udział w wytwarzaniu oczodołów i jamy nosowej
  • Kość sitowa nie posiada dwóch błędników.

Kość sitowa

Układ kostno-stawowy .. kość sitowa, klinowa czy czołowa. Oprócz udziału w procesie ruchu kości spełniają rolę ochronną tj. klatka piersiowa chroni narządy znajdujące się głębiej, a czaszka mózg. Poza tym są siedzibą dla szpiku kostnego oraz magazynem wapnia i fosforu dla o ... Mózgoczaszka .. Kość sitowa Kość sitowa ( łac. os ethmoidale ) położona jest pośrodku czaszki, ogranicza jamę nosową ( sklepienie, ściana boczna i przegroda jamy nosowej ) oraz oczodoły ( ściana przyśrodkowa oczodołów ). Jest kością nieparzystą zbudowaną z dwóch ust ...

Twarzoczaszka .. kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną ... Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzro ...