Krzywizny żołądka

anatomia24.pl & krzywizny żołądka

Żołądek .. krzywizną większą i wklęsły skierowany w prawo i do tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem, obok skierowane ku górze dno, poniżej trzon, który ulega zagięciu w stronę prawą i kończy się odźwiernikiem. W jego miejscu z kolei znajduje się mięs...