Rotacja mięśni ramienia

anatomia24.pl & rotacja mięśni ramienia

Mięśnie obręczy barkowej .. rotacji ramienia na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa i podobojczykowa. Unerwienie: nerw nadłopatkowy. Mięśnie obły mniejszy i większy ( łac. musculus teres minor, major ) mimo nazwy nieco się różnią między sobą. Mniejszy z mięśni rozpoczyna się na bocznym brzegu łopatki i szyjce a kończy na g... Mięśnie ramienia .. rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień ramienny ( łac. musculus brachialis ) jest mięśniem znajdującym się na przedniej części ramienia pod m...