Opony rdzeniowo mózgowe

anatomia24.pl & opony rdzeniowo mózgowe

Rdzeń kręgowy .. opony, czyli 3 łącznotkankowe błony i płyn mózgowo - rdzeniowy. Z rdzeniem łączy się 31 par nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Każdy nerw składa się z korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. N... Opony mózgowo-rdzeniowe .. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą miękką a pajęczą ), podtwardówkowa ( między oponą twardą a pajęczą ) oraz nadtwardówkowa ( powyżej opony twardej ). Płyn mózgowo - r...