łuk jarzmowy

anatomia24.pl & łuk jarzmowy

Mózgoczaszka .. łuki brwiowe, brzeg nadoczodołowy. W dolnej i bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem dla kości nosowych. Na wewnętrznej powierzchni kości mieści się otwór ślepy, powyżej bieg... Twarzoczaszka .. łuk zębodołowy. Kość szczękowa łączy się z kością czołową i sitową oraz kośćmi: nosową, jarzmową, łzową, małżowiną nosową dolną, podniebienną, lemieszem. Kość jarzmowa ( łac. os zygomaticum ) swym kształtem zbliżona jest do czworokąta. Znajduje się na bocznej części twarzy nadając jej kształt. Kość ...

Jamy i doły czaszki .. łuk jarzmowy. Zawiera on mięsień skroniowy, naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego. Dół podskroniowy położony jest poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego i zawiera mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwow...