Jak wygląda błona śluzowa odbytnicy?

  • w części miedniczej występują słupy, a w części odbytowej fałdy
  • w części miedniczej występują fałdy, a w części odbytowej słupy
  • na całej długości odbytnicy występują słupy i fałdy

Błona śluzowa odbytnicy

Jelito czcze i jelito kręte .. błona mięśniowa grubsza a śluzowa posiada liczne kosmki. Pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń poniżej poprzecznicy, pomiędzy wstępnicą i zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i macicz ...