Czaszka kość sitowa

anatomia24.pl & czaszka kość sitowa

Mózgoczaszka .. czaszkę tworzą: kość czołowa, sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona przednią część sklepienia czaszki. Na ... Jamy i doły czaszki .. czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i kość klinowa. Dół środkowy czaszki jest głębszy od poprzedniego tw...