Jakie mięśnie ograniczają dół łokciowy?

  • mięsień nawrotny obły, mięsień ramienno-promieniowy
  • mięsień nawrotny obły, mięsień łokciowy
  • mięsień łokciowy, mięsień ramienno-promieniowy

Dół łokciowy

Mięśnie ramienia .. dół pokrywa staw łokciowy i kończy się na kości łokciowej. Odpowiada za zgięcie przedramienia w stawie łokciowym. Unaczynienie: tętnica ramienna i promieniowa. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień trójgłowy ramienia ( łac. triceps brachii ) j ...