Pochwa położenie

anatomia24.pl & pochwa położenie

Mięśnie szyi .. pochodzi od tętnicy podobojczykowej i tętnicy szyjnej zewnętrznej. Warstwa środkowa mięśni szyi utworzona jest przez mięśnie łączące się z kością gnykową i w zależności od położenia względem niej zwane mięśniami pod - lub nadgnykowymi. Do mięśni podgnykowych należą mięśnie: mostkowo - gnykowy, łopat...