Przewody brodawkowe

anatomia24.pl & przewody brodawkowe

Nerka .. przewodów brodawkowych. Takie pole zawierające otworki nazywane jest polem sitowym. Podstawy piramid wysyłają ku torebce promienie rdzenia. Na przekroju piramid odznaczają się delikatne prążki biegnące z zewnątrz do wewnątrz będące kanalikami nerkowymi. Nerkę można podzielić na płaty i zraziki. Płat... Nefron .. przewody brodawkowe. Występują dwa rodzaje nefronów: nefrony korowe stanowiące większość wszystkich nefronów ( 80% ) oraz nefrony przyrdzeniowe. W przypadku nefronów korowych ciałka nerkowe umiejscowione są w obwodowej części kory, a ich pętle są krótkie. Nefrony przyrdzeniowe mają ciałka nerkowe po...

Drogi odprowadzające mocz .. przewody brodawkowate, które uchodzą do kielichów mniejszych, większych i miedniczki nerkowej. Następnie poprzez moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwami. Kielichy nerkowe mniejsze są stożkowatymi stru...