Jaką nazwę nosi ilość powietrza pobrana przez tzw silny wdech?

  • powietrze zapasowe
  • powietrze oddechowe
  • powietrze uzupełniające

Wdech

Układ oddechowy .. wdechu. W niektórych przypadkach mechanizm ten wspomagany jest przez mięśnie pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech umożliwiają mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II ... Fizjologia oddychania .. wdechu. Wdech trwa tak długo, aż dojdzie do wyrównania ciśnienia pęcherzykowego z ciśnieniem atmosferycznym. W niektórych sytuacjach mechanizm ten wspomagany jest przez mięśnie pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech jest procesem biernym ...