Rotacja mięśnie

anatomia24.pl & rotacja mięśnie

Mięśnie obręczy barkowej .. rotacji ramienia na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa i podobojczykowa. Unerwienie: nerw nadłopatkowy. Mięśnie obły mniejszy i większy ( łac. musculus teres minor, major ) mimo nazwy nieco się różnią między sobą. Mniejszy z mięśni rozpoczyna się na bocznym brzegu łopatki i szyjce a kończy na g... Mięśnie ramienia .. rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień ramienny ( łac. musculus brachialis ) jest mięśniem znajdującym się na przedniej części ramienia pod m...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. rotacji uda na zewnątrz lub do wewnątrz. Kanał udowy jest przestrzenią znajdującą się pomiędzy pierścieniem udowym głębokim a pierścieniem udowym powierzchownym. Jego długość to 3 - 4 cm. Z jednej strony ( bocznie ) ograniczony jest żyłą udową, od tyłu blaszką głęboką powięzi szerokiej, przodu - bla... Mięśnie uda .. rotację do wewnątrz i na zewnątrz. Mięsień dwugłowy uda ( łac. biceps femoris ) mieści się na zewnętrznej powierzchni tylnej uda między guzem kulszowym a głową strzałki. Głowa długa obejmuje swym przebiegiem oba stawy, krótka wyłącznie staw kolanowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia c...

Mięśnie podudzia .. rotację podudzia na zewnątrz lub do wewnątrz. Mięsień trójgłowy łydki ( łac. musculus triceps surae ) znajduje się najbardziej zewnętrznie na tylnej powierzchni goleni. Składa się z dwóch mięśni: brzuchatego łydki oraz płaszczkowatego. Zaczynają się one na kości udowej i głowie strzałki biegną do do...