Na jakiej powierzchni śledziony leży jej wnęka?

  • na powierzchni przeponowej
  • na powierzchni nerkowej
  • na powierzchni żołądkowej

śledziona

Aorta i gałęzie aorty .. śledzionową. Tętnica wątrobowa wspólna dzieli się na tętnicę wątrobową właściwą, od której odchodzi tętnica żołądkowa prawa oraz tętnicę żołądkowo - dwunastniczą. Tętnica biodrowa wspólna ( łac. arteriae iliaca communis ) na wysokości piątego kręgu l ... Układ żylny .. śledzionowej. Ponadto na różnych wysokościach uchodzą do niej: żyła żołądkowa lewa, żyła żołądkowa prawa, żyła przedodźwiernikowa, żyła trzustkowo - dwunastnicza górna tylna, żyła pęcherzykowa i żyła pępkowa. Obszar spływu krwi obejmuje cały przewód ...