Jakie hormony wydziela tarczyca?

  • adrenalinę i noradrenalinę
  • trójjodotyroninę i tyroksynę
  • glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy

Hormony tarczycy

Układ wewnątrzwydzielniczy .. hormony uwalniane prosto do krwi, skąd pochodzi nazwa. W obrębie układu dokrewnego występują wysoko wyspecjalizowane narządy, a uwalniane przez nie hormony regulują czynność niektórych docelowych narządów, gdzie biorą udział w metabolizmie, procesach ... Przysadka .. hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośrednią, główną i guzową sięgającą do lejka. Płat tylny przysadki, zwany nerwowym łączy się z lejkiem. Włókna nerwowe biegnące z wyżej położonego podwzgórza biegną w kierunku płata tylnego w postac ...

Tarczyca .. Hormony tarczycy Pod wpływem tyreotropiny tarczyca uwalnia tyroksynę i trójjodotyroninę do krwi, gdzie są wiązane przez białka krwi ( TBG - białko wiążące tyroksynę, albuminy, transtyretyna ) i transportowane do tkanek docelowych. Ilościowo przeważa ...