Jakie kanały leżą w części skalistej kości skroniowej?

  • kanał tętnicy szyjnej, kanał nerwu podjęzykowego, wodociąg przedsionka
  • kanał nerwu twarzowego, kanalik sutkowy, kanalik ślimaka
  • otwór słuchowy zewnętrzny, kanał nerwu podjęzykowego, kanał nerwu żychwowego

Kość skroniowa

Mózgoczaszka .. Kość skroniowa Kość skroniowa ( łac. os temporale ) jest parzystą kością, która składa się z części łuskowej, bębenkowej, sutkowej oraz skalistej, zwanej piramidą. Łączy się z kością potyliczną, ciemieniową, klinową, żuchwową i jarzmową. Część łuskow ... Twarzoczaszka .. kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną ...

Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzro ...