Mięśnie głębokie

anatomia24.pl & mięśnie głębokie

Prącie .. mięśniową, tkankę łączną tworzącą powięź powierzchowną prącia oraz powięź głęboką prącia. Skóra prącia ma nieco ciemniejsze zabarwienie i jest owłosiona u nasady prącia. Na stronie dolnej trzonu biegnie ciemniejsze pasmo zwane szwem prącia przechodzący w szew moszny i krocza. Napletek utworzony jest... Mięśnie szyi Mięśnie szyi stanowią grupę mięśni znajdujących się w otoczeniu kręgosłupa. Mięśnie szyi położone są do przodu i po jego bokach. Układają się w trzy warstwy mięśni: powierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie otoczone są włóknistymi blaszkami tworzącymi powięź szyi, które ograniczają przestrzenie mię...

Mięśnie grzbietu .. Mięśnie głębokie grzbietu są właściwymi mięśniami grzbietu, które przebiegają od kości krzyżowej do potylicy między wyrostkami kolczystymi kręgów a kątami żeber. Dla tej grupy mięśni stosuje się nazwę prostownika grzbietu. Włókna mięśniowe mają różny przebieg i miejsce przyczepu. Występują tu mięśni... Mięśnie klatki piersiowej Mięśnie klatki piersiowej stanowią kilka grup mięśni wchodzących w skład m.in. układu ruchu dla kończyny górnej ( grupa powierzchowna ), właściwych mięśni klatki piersiowej ( grupa głęboka ), a także należy tu najważniejszy mięsień oddechowy - przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień ...