W jakiej jamie krtani występują wargi głosowe?

  • w jamie górnej
  • w jamie pośredniej
  • w jamie dolnej

Wargi głosowe

Krtań .. wargi głosowe, przyśrodkowe powierzchnie chrząstek nalewkowatych tworzą szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści ...