Jakim stawem jest staw ramienny?

  • kulistym wolnym
  • kulistym panewkowym
  • obrotowym

Staw ramienny

Układ kostno-stawowy .. stawowy jest fundamentem ( szkieletem ) całego ciała. Jego podstawowym elementem jest kość ( łac. os ), część tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpow ... Kości obręczy barkowej .. stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi koniec, barkowy, łączy się z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy stanowi połączenie obojczyka z klatką piersiową. Powierzchnie staw ...

Kość ramienna .. Staw ramienny tworzy głowa kości ramiennej oraz panewka utworzona przez łopatkę. Na brzegu panewki znajduje się obrąbek stawowy zwiększający powierzchnię stawową. Ze względu na budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że ... Kości przedramienia .. stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramiennej. Na powierzchni bocznej wyrostka znajduje się powierzchnia stawowa ( wcięcie promieniowe ) dla gł ...