Jakie są ograniczenia trójkąta tętnicy szyjnej?

  • mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień łopatkowo-gnykowy, mięsień dwubrzuścowy
  • mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień mostkowo-gnykowy, mięsień dwubrzuścowy
  • mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień tarczowo-gnykowy, mięsień rylcowo-gnykowy

Trójkąt tętnicy szyjnej

Mięśnie głowy .. trójkąta leżącego na tylnej i bocznej stronie skrzydełka nosa oraz obniżacz przegrody odchodzący od mięśnia okrężnego ust. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( ... Mięśnie szyi .. trójkątny i biegną od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych do pierwszego i drugiego żebra. Ich zadaniem jest zginanie kręgosłupa szyjnego do przodu, a przy jednostronnym skurczu do boku. Są również mięśniami wdechowymi, gdyż unoszą żebra ku górze. ...