Jaka kość jest zaliczana do części trzewnej czaszki?

  • kość ciemieniowa
  • kość klinowa
  • lemiesz

Czaszka

Układ kostno-stawowy .. czaszka mózg. Poza tym są siedzibą dla szpiku kostnego oraz magazynem wapnia i fosforu dla organizmu. Stawy utworzone są przez zwrócone do siebie końcowe odcinki kości i oddzielone wąską przestrzenią, czyli jamą stawową. Powierzchnie stawowe kości po ... Kości czaszki Czaszka ( łac. cranium ) jest puszką kostną ochraniającą mózg. Składa się z dwóch części: górno - tylnej zwanej mózgoczaszką oraz przednio - dolnej zwanej twarzoczaszką. Ciemiączka Kości czaszki powstają z tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U no ...

Mózgoczaszka .. czaszkę tworzą: kość czołowa, sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. ... Twarzoczaszka .. czaszka stanowi przednią część czaszki. Tworzą ja następujące kości: łzowa, lemiesz, małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część ...

Jamy i doły czaszki .. czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i kość klinowa. Dó ... Kręgosłup .. czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na siebie kr ...