Jak położony jest mięsień zwieracz dolny gardła?

  • zaczyna się na szwie gardła
  • przyczepia się do żuchwy
  • przyczepia się do chrząstki pierścieniowatej