Jakie są jądra móżdżku?

  • zębate, czopowate, klinowate, wierzchu
  • zębate, łukowate, kulkowate, wierzchu
  • zębate, czopowate, kulkowate, wierzchu

Jądra móżdżku

Ośrodkowy układ nerwowy .. jądrami mózgu. Odgrywa ona zatem rolę płaszcza ( kory ). W przypadku rdzenia kręgowego istotę szarą otacza istota biła. Istota biała zbudowana jest przez wypustki komórek nerwowych tworzące drogi i szlaki. Mózgowie otoczone czaszką składa się z półku ... Kresomózgowie .. jądra podstawne, czyli skupienie istoty szarej w obrębie istoty białej półkuli mózgu. Należą do nich: ciało prążkowane, przedmurze i ciało migdałowate. Ciało prążkowe to największe z jąder podstawnych. Składa się z jądra soczewkowatego i ogoniastego, ...

Śródmózgowie .. jądrami podstawy a od ich prawidłowej interakcji zależy hamowanie niektórych ruchów mimowolnych i prawidłowe napięcie mięśni. Pokrywka śródmózgowia leżąca grzbietowo przykryta jest przez móżdżek oraz półkule mózgu. Znajdują się tu parzyste wzgórki: g ... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręg ...