Co to jest chiasma opticum?

  • kanał wzrokowy
  • skrzyżowanie wzrokowe
  • nerw wzrokowy

Wzrok

Kresomózgowie .. wzrokowe. Następstwem uszkodzenia będzie zaburzenie widzenia. W płacie skroniowym zachodzi analiza doznań słuchowych. W głębi bruzdy bocznej znajduje się część kory tzw. wyspa. Wewnątrz półkul mózgowych znajdują się komory boczne składające się z czę ... Międzymózgowie .. wzrokowe nerwów wzrokowych ( n. II ). Wzgórze stanowi ważne skupisko istoty szarej i białej spełniające rolę drogi przewodzenia bodźców czuciowych ( dotyku, bólu i temperatury ). Od góry wzgórze przykryte jest półkulami mózgu, przyśrodkowo znajduje s ...

Śródmózgowie .. wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) oraz dolne należące do układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona jest szyszynka. Poniżej wzgórków dolnych odchodzi nerw bloczkowy ( n. IV ). Przez śródmózgowie prz ... Nerwy czaszkowe .. wzrokowych czy słuchowych. Pierwszy nerw czaszkowy ( n. I ) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. II ) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośro ...

Oko .. wzroku zbudowanym z gałki ocznej osadzonej w oczodole. Posiada szereg narządów pomocniczych zapewniających nie tylko możliwość odbierania bodźców wzrokowych, poruszania gałką oczną, ale również ochronę. Gałka oczna jest mniej więcej kształtu kulisteg ...