Jakie ruchy są wykonywane w stawie skokowym górnym?

  • ruchy kości skokowej w stosunku do goleni
  • ruchy przywodzenia i odwodzenia
  • ruchy pochylenia goleni do boku

Staw skokowy

Kości podudzia .. stawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międ ... Kości stopy .. Staw skokowy górny jest połączeniem bloczka kości skokowej i powierzchni stawowych bocznych z powierzchnią stawową kości piszczelowej i obu kostek obejmujących widełkowato kość skokową. Jest stawem zawiasowym umożliwiającym ruchy zginania i prostowan ...