Gdzie uchodzi żyła jądrowa prawa?

  • do żyły głównej dolnej
  • do żyły nerkowej prawej
  • do żyły wrotnej

żyła jądrowa

Jądro .. żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Chłonka odpływa do węzłów lędźwiowych i węzłów pachwinowych powierzchniowych. Jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochodzące ze splotu trzewnego i nerkowego, k ... Najądrze .. żyła jądrowa uchodzi do żyły głównej dolnej, zaś po lewej najpierw do żyły nerkowej lewej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych. Najądrze podobnie jak jądro zaopatrywane jest przez nerwy pochodzące ze splotu trze ...