Jaka jest charakterystyka dwunastnicy?

  • błona mięśniowa jest zbudowana z trzech warstw
  • błona śluzowa zawiera gruczoły dwunastnicze
  • brodawka mniejsza leży poniżej brodawki większej

Dwunastnica

Układ pokarmowy .. dwunastnicy soku trzustkowego zawierającego enzymy trawiące białka, tłuszcze i węglowodany. Jeszcze bardziej skomplikowane czynności pełni wątroba, główna fabryka przemian metabolicznych organizmu. W zależności od zapotrzebowania magazynuje lub uwaln ... Żołądek .. dwunastnicy. Żołądek poprzez ścianę przednią sąsiaduje z wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz ...

Jelito cienkie .. dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku graniczy z częścią odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jeli ... Dwunastnica Dwunastnica ( łac. duodenum ) jest pierwszym odcinkiem jelita cienkiego zaczynającym się tuż za mięśniem zwieraczem odźwiernika o długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obe ...

Jelito czcze i jelito kręte .. dwunastnicy, odbytnicy czy tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. ... Wątroba .. dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonne. ...

Trzustka .. dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na górnym brzegu trzonu biegną naczynia dla śledziony. Ogon skierowany w lewo i do góry kontaktuje się ze śledzioną i zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita cie ... Pęcherzyk żółciowy .. dwunastnicy. Tuż przed ujściem dwunastniczym występuje poszerzenie przewodu zwane bańką wątrobowo - trzustkową. Odpływ żółci regulowany jest dzięki włóknom mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddiego ). Wytwarzana p ...

Otrzewna .. dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzyesowaty, podprzeponowy, przeponowo - wątrobowy. Na krezce zawieszone są narządy tj. jelito cienkie, poprzecznica, esica, wyrostek robaczkowy, jajniki, jajo ...Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ