Jakie płaciki robaka móżdżku leżą na jego powierzchni górnej?

  • języczek mózdźku, spadzistość, liść robaka
  • spadzistość, liść i guz robaka
  • piramida, czopek, grudka

Robak móżdżku

Móżdżek .. robaka i dwóch półkul. Półkule móżdżku łączą się z pniem mózgu za pomocą konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak jest ukryty w zagłębieniu między obiema półkulami. Rozróżnia się na nim grudkę, płat tylny oraz bocznie od niego leżący pła ...