Z jakich płatków składa się zastawka pnia płucnego?

  • z przedniego, prawego i lewego
  • z tylnego, prawego i lewego
  • z przedniego, tylnego i przyśrodkowego

Zastawka pnia płucnego

Szkielet serca i zastawki serca .. zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie po ... Aorta i gałęzie aorty .. zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuku aorty odchodzi pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na tętnic ...