Ile wyrostków zębodołowych posiada kość szczęki?

  • 8
  • 16
  • 32

Wyrostek zębodołowy

Twarzoczaszka .. Wyrostek zębodołowy jest wypukłą strukturą kostną i tworzy z wyrostkiem przeciwległym łuk zębodołowy. Kość szczękowa łączy się z kością czołową i sitową oraz kośćmi: nosową, jarzmową, łzową, małżowiną nosową dolną, podniebienną, lemieszem. Kość jarzm ...