Jakie tętnice unaczyniają ślinianki?

  • śliniankę przyuszną - tętnica skroniowa powierzchowna, śliniankę podżuchwową i podjęzykową - tętnica podjęzykowa
  • śliniankę podżuchwową - tętnica twarzowa, śliniankę przyuszną - tętnica podjęzykowa
  • śliniankę podjęzykową - tętnica twarzowa, śliniankę podżuchwową - tętnica podjęzykowa

ślinianki

Układ pokarmowy .. ślinianki, wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Podstawową drogę dla pokarmów i ich resztek stanowią: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie ... Jama ustna .. ślinianek możliwe jest rozdrobnienie kęsów pokarmowych. Od przodu jama ustna ograniczona jest przez szparę ust ( warga górna i dolna ), od tyłu cieśnią gardzieli. U góry znajduje się podniebienie twarde, miękkie, z którego zwisa języczek podniebienny ...

Ślinianki .. ślinianki to ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuch ...