Oddychanie zewnętrzne

anatomia24.pl & oddychanie zewnętrzne

Nerka .. oddychania. Masa nerki to średnio 120 - 200g. W budowie zewnętrznej nerki wyróżnia się powierzchnię przednią, tylną, wypukły brzeg boczny, wklęsły brzeg przyśrodkowy, biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia jest zaokrąglona i przylega do otrzewnej, a tylna nieco spłaszczona. Biegun górny skierow... Fizjologia oddychania Oddychanie to proces polegający na wymianie gazowej tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Wymiana gazowa w płucach nosi miano oddychania zewnętrznego. Za regulację oddychania odpowiada ośrodek oddechowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym i moście. Wywołuje on pows...