Elementem jakiego układu jest wytwarzanie i wydalanie potu?

  • termoregulacyjnego
  • krwionośnego
  • emocjonalnego

Pot

Skóra .. potowych. W naskórku brak jest naczyń krwionośnych. Unerwienie skóry jest bogate i pochodzi z włókien autonomicznych, mózgu i rdzenia kręgowego. Występuje w postaci wolnych zakończeń nerwowych tworzących sploty, liczne szczególnie na granicy skóry wł ... Skóra właściwa i tkanka podskórna .. potowe. Dorota Kozera S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. ...

Przydatki skóry .. potowe Gruczoły potowe mogą występować na całej skórze, jako gruczoły erykrynowe, które biorą udział w termoregulacji poprzez wydzielanie potu lub mogą być rozmieszczone w bliskim sąsiedztwie mieszków włosowych, jako gruczoły apokrynowe. Te ostatnie ...