Jak położony jest mięsień zwieracz środkowy gardła?

  • przyczepia się do kości gnykowej
  • pokrywa górną część zwieracza gardła górnego
  • przyczepia się do chrząstki tarczowatej

Gardło

Układ oddechowy .. gardło ( miejsce skrzyżowania z drogą pokarmową ), krtań, tchawicę, oskrzela i płuca. Górne drogi oddechowe stanowią: jama nosowa, jama ustna, gardło i krtań, zaś dolne: tchawica, oskrzela i płuca. Powietrze przechodzące przez górne drogi oddechowe z ... Jama nosowa .. gardłowe trąbki słuchowej. Małżowina środkowa nosa jest nieco krótsza od małżowiny dolnej i może zawierać komórki sitowe. Poniżej małżowiny znajduje się przewód nosowy środkowy zawierający komórkę powietrzną zwaną puszką sitową oraz ujścia dla zatoki ...

Krtań .. gardło z tchawicą i stanowi narząd głosowy. U mężczyzn widoczna jest w postaci tzw. jabłka Adama. Krtań położona jest w środkowej części szyi poniżej nasady języka i kości gnykowej, z którymi połączona jest aparatem więzadłowo - mięśniowym, co powodu ...