Drogi własne rdzenia

anatomia24.pl & drogi własne rdzenia

Rdzeń kręgowy .. drogi: rdzeniowo - mózgowe, mózgowo - rdzeniowe oraz własne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...