Gdzie znajduje się ośrodek sercowy?

  • na wysokości 1 i 2 segmentu piersiowego rdzenia kręgowego
  • na wysokości 2 i 3 segmentu piersiowego rdzenia kręgowego
  • na wysokości 3 i 4 segmentu piersiowego rdzenia kręgowego

Ośrodek sercowy

Autonomiczny układ nerwowy .. ośrodkowego układu nerwowego. ...