Jak unerwiają palce stopy nerwy podeszwowe?

  • po 2 1/2 palca nerw podeszwowy przyśrodkowy i boczny
  • 3 1/2 palca bocznie - nerw podeszwowy boczny, 1 1/2 palca przyśrodkowo- nerw podeszwowy przyśrodkowy
  • 1 1/2 palca bocznie - nerw podeszwowy boczny, 3 1/2 palca przyśrodkowo- nerw podeszwowy przyśrodkowy