Tętnice płucne podział

anatomia24.pl & tętnice płucne podział

Układ krążenia .. tętnice, żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jakim jest serce, możliwy jest również dzięki różnicy ciśnienia panującego pomiędzy układem tętniczym...