Z czego powstaje przewód brodawkowy?

  • z kanalików krętych II rzędu
  • z kanalików zbiorczych
  • z tętniczek doprowadzajacych

Przewód brodawkowy

Nerka .. przewodów brodawkowych. Takie pole zawierające otworki nazywane jest polem sitowym. Podstawy piramid wysyłają ku torebce promienie rdzenia. Na przekroju piramid odznaczają się delikatne prążki biegnące z zewnątrz do wewnątrz będące kanalikami nerkowy ... Nefron .. przewody brodawkowe. Występują dwa rodzaje nefronów: nefrony korowe stanowiące większość wszystkich nefronów ( 80% ) oraz nefrony przyrdzeniowe. W przypadku nefronów korowych ciałka nerkowe umiejscowione są w obwodowej części kory, a ich pętle są kró ...

Drogi odprowadzające mocz .. przewody brodawkowate, które uchodzą do kielichów mniejszych, większych i miedniczki nerkowej. Następnie poprzez moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwa ...