Jak wygląda ujście macicy u nieródek?

  • poprzeczna, szeroka szczelina z bocznymi wcięciami
  • ograniczone wargą przednią i tylną
  • szczelinowaty lub okrągławy otwór

Ujście macicy

Macica .. ujściem macicy. U kobiet, które jeszcze nie rodziły ujście ma kształt okrągły, natomiast u kobiet, które rodziły otwór ma kształt szerokiej szczeliny tworzącej wargę przednią i tylną. Duże znaczenie ma ułożenie macicy w stosunku do pochwy. Należy zwr ... Pochwa .. ujście przechodzi do przedsionka pochwy. U dzieci i dziewic ujście zasłonięte jest błoną dziewiczą, czyli fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa ...