Jak wygląda błona mięśniowa macicy?

  • zewnętrzna warstwa podłużna, wewnętrzna okrężna
  • zewnętrzna warstwa podłużna, środkowa okrężna, wewnętrzna podłużna
  • skośnie ułożone i krzyżujące się spirale

Błona mięśniowa macicy

Jajowód .. błona surowicza, mięśniowa i śluzowa. W całym swym przebiegu występują zmiany grubości warstwy śluzowej, która najgrubsza jest w obrębie bańki jajowodu. Występują tu liczne fałdy podłużne. Ściany jajowodu cechują się dużą elastycznością. Unaczynienie ... Macica .. Błona śluzowa trzonu zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, których ruch odbywa się w kierunku pochwy. W szyjce nabłonek jednowarstwowy walcowaty sięga do ujścia macicy, gdzie prawidłowo pr ...

Pochwa .. Błona mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie ułożone porzecznie i podłużnie. Błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym, posiada liczne fałdki i marszczki, szczególnie w dolnej części pochwy. Błona śluzowa pok ... Okres ciąży .. błona śluzowa tzw. doczesna różnicuje się na doczesną podstawną znajdującą się między mięśniówką macicy a płodem, doczesną pokrywową leżącą od strony jamy macicy i doczesną właściwą. W tworzeniu łożyska udział bierze doczesna podstawna. Łożysko jest ...